ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ / ΕΚΛΟΓΕΣ 11.08.2019

Μετά το πέρας της Συνέλευσης, θα ακολουθήσει η εκλογή των μελών για το
Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και από ώρα 15:30 έως
18:00. Θα προηγηθεί η ανάδειξη της Εφορευτικής Επιτροπής που θα διεξάγει
τις εκλογές. Υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνεται δεκτή έως την Τετάρτη 07
Αυγούστου 2019 και μέσω email στο info@politiatimpakiou.gr με το όνομα
σας ώστε να σας αποσταλεί η σχετική αίτηση υποψηφιότητας.

Η Γενική Συνέλευση θα βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρίστανται τα ½ πλέον
ενός, των μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου, και που έχουν επίσης
εκπληρώσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σωματείο μέχρι
την ημερομηνία της συνόδου της Γενικής Συνέλευσης, σύμφωνα με το
καταστατικό.

Η συνδρομή για το έτος 2019, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει
καθοριστεί στα 10 Ευρώ. Ταμειακώς εντάξει θα είναι τα μέλη που έχουν
καταβάλει, έστω και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης την συνδρομή τους.

Τέλος, για όποιο από τα μέλη δεν μπορεί να παρεβρεθεί αυτοπροσώπως
μπορεί να εξουσιοδοτήσει με έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλο μέλος με
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του ώστε να ψηφίσει στη θέση του.
Θα πρέπει για να μπορεί να εξουσιοδοτήσει άλλο μέλος να είναι πρώτα
ταμειακώς τακτοποιημένο για το 2019)

Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά η παρουσία σας στη Συνέλευση του
Σωματείου μας όπου με τη ψήφο σας θα αναδείξετε το νέο Διοικητικό
Συμβούλιο μας.

Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο