Ρόλος Επιτροπής Οικονομικών και Ανάπτυξης

Η οικονομία έχει γίνει καθημερινό πεδίο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων. Οι γνώμες είναι πολλές και διαφορετικές. Μέσα από την κρίση υπάρχουν πάντα ευκαιρίες και προοπτικές για ανάπτυξη. Η οικονομική επιτροπή στέκεται στο σημείο αυτό, να βρει και να παρουσιάσει με απλό και κατανοητό τρόπο τις δυνατότητες οικονομικής ώθησης .

Επομένως, η οικονομική επιτροπή προκειμένου να μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική έχει χωριστεί στις παρακάτω  υποομάδες-δράσεις.

Α) Εύρεση-παρουσίαση επενδυτικών προγραμμάτων, με  συνεχή ανάρτηση στο site της Πολιτείας ώστε ο ενδιαφερόμενος να μπορεί να ενημερωθεί άμεσα και να έχει την ευκαιρία να επωφεληθεί από τα παραπάνω προγράμματα.

Β) Διοργάνωση ημερίδων, με έγκριτους συνομιλητές, με σκοπό την παρουσίαση οικονομικών και αναπτυξιακών ευκαιριών-προτάσεων που απευθύνονται στους πολίτες του Τυμπακίου.

Γ) Ομάδα με αντικείμενο την διαχείριση-εύρεση χορηγιών προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να μπορούν να χρηματοδοτηθούν οι δράσεις που θα προγραμματίζει η Πολιτεία Τυμπακίου.