Πρόγραμμα προώθησης στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, 2.000 ανέργων νέων ηλικίας έως 35 ετών, με το διακριτικό τίτλο «επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία»

Περισσότερες πληροφορίες εδώ