Δράση “Γιατροί του Αιγαίου – ΠΑ.Γ.Ν.Η στο Τυμπάκι”