Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για γεωργία και δασοκομία

Για την περίοδο 2014-2020 η Ευρωπαϊκή Ένωση θα δαπανήσει 3,85 δισ. ευρώ μέσω από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» για την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιώσιμη γεωργία και τη δασοκομία, την έρευνα στον τομέα της θάλασσας, τη ναυτιλία και τη βιο-οικονομία. Μάλιστα, η Κομισιόν «ξεκίνησε» τις διαδικασίες υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020 – Πρόγραμμα Εργασίας 2014 – 2015» για το έτος 2015, που εγκρίθηκαν στις 22 Ιουλίου 2014. Περισσότερες πληροφορίες εδώ