Φορέας: ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ. 14 θέσεις Ευθύνης στην ΕΕΤΤ

Προκήρυξη (Αριθμός 1/2014) για την πλήρωση δέκα τεσσάρων (14) θέσεων Ευθύνης στην ΕΕΤΤ

Η ΕΕΤΤ προτίθεται να προσλάβει δέκα τέσσερα (14) άτομα σε θέσεις Ευθύνης με τριετή σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμόν 1/2014 Προκήρυξη.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ