Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα Eνίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων HORIZON 2020 και COSME

Το πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η διάσταση της Καινοτομίας που εντάχθηκε στο πρόγραμμα HORIZON 2020 και αφορά την έρευνα και την καινοτομία, αποτελούν ευρωπαϊκά προγράμματα για την ενίσχυση Μιμκρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Στους  παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τα προγράμματα αυτά

HORIZON 2020

COSME