Εξωστρέφεια, καινοτομία και δημιουργικότητα οι προϋποθέσεις του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ

Οχημα για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας προσδοκάται ότι θα αποτελέσει το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του νέου ΕΣΠΑ, ο προϋπολογισμός του οποίου ξεκινάει με 3,6 δισ. ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες εδώ